Psikoteknik Yönetmeliği

 

PSİKOTEKNİK NEDİR ?

Sağlık bakanlığının denetiminde onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve simülatör aletinin eşliğinde 1 saat süren test ve bu test sonucunda verilmiş olan rapordur.

Psikoteknik değerlendirme sürücülerde araç kullanmak için gerekli olan temel bilişsel ve psikomotor özelliklerin güvenilir ve geçerli yollarda ölçülmesini amaçlar.

Psikoteknik Değerlendirme, Avrupa ülkelerinde 1970’li yıllarda ülkemizde de 1997 yılından itibaren yasal olarak uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa ülkelerinden (İspanya, Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, İsviçre, Hollanda vs.) sürücülük becerilerinde yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle, yaşlı sürücülere, yolcu-eşya taşımacılığı yapan profesyonel sürücülere ve ceza puanını aşan sürücülere, alkollü yakalanan sürücülere, ağır hasarlı kazaya neden olan sürücülere psikoteknik değerlendirme uygulanmaktadır.


PSİKOTEKNİK RAPORUNU KİMLER ALMALIDIR?

Uzun süreli araç kullanacak olan kişilerden istenen rapor, psikoteknik raporudur. Genel tanımı ile psikoteknik raporu, sağlık bakanlığının denetimindeki kurumlar tarafından kişinin bedensel ve ruhsal durumunun sürücülük yapmaya yeterli olduğunu, psikolog eşliğinde 1 saat süren test sonucunda verilen rapordur. Peki, bu raporu kimlerin alması gerekir? Bunun ile ilgili Karayolu Taşıma yönetmeliğinin 36. Maddesini inceleyeceğiz. Karayolu taşıma yönetmeliğinin 36. Maddesine bakacak olursak sürücülerde aranan şartlar;

1) Bu yönetmelik kapsamında çalıştırılan veya çalıştırılacak olanlardan psikoteknik raporu istenir. Bunun sebebi sağlık durumuzun uzun yolculuklarda sürücülük yapıp yapamayacağınızı anlamaktır. Diğer bir maddeye bakacak olursak;

2) Kullanılacak olan taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olanlardan bu rapor istenir. Yani tır kullanacaksanız D sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekmektedir. Sürekli olarak uzun yolculuklar yapacağınızdan dolayı sizden de bu rapor istenecektir.

3) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlardan da bu belge istenir. Mesleki yeterlilik demek; mesela siz araç kullanımında aktif değilseniz mesleki olarak da yeterli sayılmazsınız. Belli şartlar altında bu yeterliliği sağladığınızda ve mesleğe başladığınızda bu belge sizden istenecek ve siz işinize sağlıklı bir şekilde başlayacaksınızdır.

4) Büyük otobüs kullananların 26 yaşından büyük olması gerekmektedir. Bunun sebebi en aktif ve gücünüzün yerinde olduğu yaşların dönemidir. Bu yaşlarda sağlığınız da yerinde olduğundan rahatlıkla bu raporu alabilirsiniz.

5) 63 yaşından gün almamış olan şoförlerden de bu belge istenir. Bu yaşlarda hastalıkların arttığı yaşlar olduğu için bu belge ile sağlıklı olduğunuzu göstermeniz gerekir.
6) Sürücülerinin bedenen ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bu raporu 5 yılda bir almaları gerekmektedir. Bunun sebebi uzun yolcukların sizi yıpratmış olma ihtimalidir. Uzun süreli yapılan işlerde artan stres sebebiyle hastalıkların da artacağı ön görülerek bu belgenin 5 yılda bir yenilenmesi istenmiştir.

7) İlgili mevzuatın tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için ön gördüğü eğitimi almış olmaları ve bunu belge halinde sunmaları gerekmektedir. Bu eğitimle birlikte tehlikeli maddelere karşı bir hassasiyetiniz olup olmadığını anlamaktır. Eğer tehlikeli maddelere karşı herhangi bir alerjiniz, rahatsızlığınız varsa bu belge size verilmez ve sürücülük yapamazsınız.

8) Son olarak, araç kullanıcılarının uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçaklığından dolayı ceza almamış olmaları gerekmektedir. Eğer böyle bir cezanız varsa, mesleği kötüye kullanacağınız varsayılarak size belge verilmez. Dolayısıyla sürücülük yapamazsınız.

Psikoteknik raporu, trafikte uzun yol araçlarının sürekliliği açısından önem taşır. Trafik akışında her hangi bir faciaya yol açmamak için yukarıdaki şartları sağlayan şoförlerin bu belgeyi almaları gerekmektedir. Sürücüler 5 yılda bir sağlık kontrolünden geçmelidirler. Eğer sağlığınız yerinde değil ise herhangi bedensel ve ruhsal bir rahatsızlığınız oluştuysa trafiğe çıkmadan önce bir belge alınız ya da rahatsızlığınız geçene kadar trafiğe çıkmayınız. Sağlığınızın işinizden daha önemli olduğunu unutmayınız.


PSİKOTEKNİK RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Psikoteknik raporu alan ticari araç sürücüleri almış oldukları psikoteknik raporu beş (5) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre dolduktan sonra tekrar teste girerek bu rapordan almaları gerekmektedir.


PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME VE PSİKİYATRİ MUAYENESİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Madde 79 – Kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler, ekte yer alan 4 sayılı Cetvel’de tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücülerin sürücü belgeleri Kanunun ilgili maddesinde belirtilen sürenin sonunda iade edilir.

PSİKİYATR MUAYANESİ İÇİN; SÜRÜCÜLER PSİKOLOG EŞLİĞİNDE 1 SAAT SÜREN TEST SONUNDA KURUMUMUZDAN ALDIĞI PSİKOTEKNİK RAPORUNU 1 AY İÇERİSİNDE HERHANGİ BİR DEVLET HASTANESİNDE 182 ARAYARAK RANDEVU ALIP PSİKİYATR BÖLÜMÜNDE PSİKİYATR ONAYI ALMAK ZORUNDADIR.PSİKİYATR ONAYI ALMAYAN SÜRÜCÜLERİN TEST SONUÇLARI BAKAKANLIK TARAFINDAN GEÇERSİZ SAYILACAKTIR


SOFÖRLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

a) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,

b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,

c) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,

ç) 63 yaşından gün almamış olmaları,

d) (Değişik: Resmi Gazete 31/12/2010-27802) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

e) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,

f) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,
şarttır.

 


Etiketler

Psikoteknik belgesi nedir ? Psikoteknik nedir ? Psikoteknik belgesi fiyatı 2020 ? Psikoteknik nasıl alınır?
Psikoteknik raporu ? Psikoteknik belgesi ücreti 2020 ? Psikoteknik merkezi ?
Psikoteknik belgesi yenileme ücreti ? Psikoteknik merkezi istanbul ?

WhatsApp WhatsApp Hattı!